Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

1.  HVAD ER CPH SERVICES, OG HVEM ER UDBYDER?

Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup, CVR-nr. 14707204, ("CPH") udbyder en digitale tjeneste ("CPH Services"), som fungerer som en portal for online-reservation og køb af varer mellem dig og en række selvstændige butikker, som er beliggende i airside-området (området efter security) i Københavns lufthavn. Hvis du oplever problemer med brugen af CPH Services, så kontakt venligst CPH Kundeservice:

 • Email:customerservice@cph.dk
 • Telefon: +45 3231 3231 alle dage kl. 06.30 til 22.30
 • Almindelig post:Københavns Lufthavne A/S, Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

LÆS HANDELSBETINGELSERNE ("Betingelserne")GRUNDIGT, INDEN DU KØBER ELLER RESERVERER VARER VIA CPH Services.

2.  HVEM HANDLER JEG MED?

NÅR DU KØBER VARER VIA CPH SERVICES, ER DET IKKE CPH, SOM DU HANDLER MED. CPH UDBYDER UDELUKKENDE CPH SERVICES OG ER IKKE SÆLGER AF VARERNE.

DU HANDLER DIREKTE MED DE ENKELTE BUTIKKER, SOM SÆLGER VARER GENNEM CPH SERVICES. AFTALEN INDGÅS PÅ GRUNDLAG AF DISSE BETINGELSER DIREKTE MELLEM DIG OG DE ENKELTE BUTIKKER, SOM DU KØBER VARER HOS VIA CPH SERVICES.  

ETHVERT KRAV, SOM DU MÅTTE HAVE I ANLEDNING AF KØBET, KAN ALENE RETTES MOD DEN ENKELTE BUTIK. DETTE KAN F.EKS. VÆRE KRAV VEDRØRENDE FORTRYDELSESRET ELLER VEDRØRENDE MANGLER VED DET KØBTE. CPH HÆFTER IKKE FOR KRAV I ANLEDNING AF KØBET.

BEMÆRK, AT CPH IKKE KAN HJÆLPE VEDRØRENDE KLAGER MV. OVER ET KØB. CPH MODTAGER UDELUKKENDE HENVENDELSER I RELATION TIL CPH SERVICES' TEKNISKE FUNKTIONER MV. FØR KØBETS GENNEMFØRELSE. 

HVIS DU HAR SPØRGSMÅL I RELATION TIL DE ENKELTE VARER, SKAL DU KONTAKTE DEN BUTIK, SOM SÆLGER VAREN, OG IKKE CPH. CPH YDER IKKE VEJLEDNING OG RÅDGIVNING OM VARERNE, SOM SÆLGES AF BUTIKKEN PÅ CPH SERVICES.

Du kan se oplysningerne om den enkelte butik, som sælger varen via CPH Services følgende steder:

 • i forbindelse med informationen om hver enkelt vare på CPH Services,
 • i forbindelse med den digitale indkøbskurv/check out,
 • på ordrebekræftelsen, og
 • på kvitteringen.

Hvis du køber varer fra mere end én butik i samme køb, vil Betingelserne gælde mellem dig og hver af de enkelte butikker, som du har købt varer fra.

Enhver reference til "dig" eller "din" betyder dig som bruger af CPH Services, og enhver reference til "butikken" eller "butikkens" betyder den eller de butikker, som du via CPH Services køber varer hos.

Hvis der er dele af Betingelserne, som du ikke forstår, anbefales det, at du kontakter Kundeservice, inden du begynder at handle på CPH Services.

3. HVEM KAN KØBE OG RESERVERE VARER VIA CPH SERVICES?

Du skal have gyldig rejsehjemmel (flybillet) fra Københavns lufthavn eller anden gyldig adgangshjemmel til airside-området (området efter security) og være 18 år gammel for at købe eller reservere varer via CPH Services. Er du under 18 år gammel, skal du have et juridisk grundlag for at indgå en aftale med butikken.

4. KØB OG RESERVATION

Du kan via CPH Services enten købe eller reservere en vare.

Når du køber en vare via CPH Services, kan du enten hente varen i den butik, du har handlet med, eller du kan få den sendt til den leveringsadresse, du har angivet i din bestilling. Køb af mad og drikkevarer der produceres efter dine specifikke ønsker, og som kan afhentes på et aftalt tidspunkt ("Food2Fly varer") skal du dog altid selv hente i den butik, som du har handlet med.

Når du reserverer en vare via CPH Services, skal du selv hente varen i den butik, som varen er reserveret i. En reservation er uforpligtende. Du er derfor ikke forpligtet til at købe de varer, som du har reserveret via CPH Services. Ønsker du ikke at købe varer, du har reserveret, kan du blot undlade at afhente dem.

Du skal være opmærksom på, at der i den forbindelse for visse varer kræves gyldig rejsehjemmel. Hvis en gyldig rejsehjemmel er påkrævet, vil dette stå på "check out", når du køber eller reserverer varer via CPH Services. Det er dit eget ansvar at sikre dig, at du har gyldig rejsehjemmel, når dette er påkrævet.

CPH Services er åben 24 timer i døgnet, men kan dog være lukket som følge af vedligeholdelse.

Din bestilling vil blive behandlet hurtigst muligt og inden for den åbningstid, som er gældende for den butik, som du handler med.

Butikken forbeholder sig ret til at annullere aftalen om reservation og køb i en af de følgende situationer uden at være ansvarlig for erstatning eller andre omkostninger:

-       Dine betalingsoplysninger er ikke korrekte eller kan ikke verificeres

-       Din bestilling er afgivet med det formål at begå bedrageri mv. eller afgivet i forbindelse med en strafbar handling eller anden ulovlig aktivitet

-       Der opstår en utilsigtet fejl på CPH Services, f.eks. en betalingsfejl el.lign.

-       Butikken har grund til at tro, at du er under 18 år gammel

-       Varen er udsolgt/ikke tilgængelig

Køb og reservationer kan kun indgås via CPH Services. Der modtages ikke bestillinger fremsendt i emails, breve eller fax.

5.  PÅ HVILKET TIDSPUNKT I BESTILLINGSPROCESSEN ER DU BUNDET AF DIT KØB?

Inden afgivelse af bestillingen har du mulighed for at ændre de oplysninger, som du har indtastet, herunder leverings- og fakturaoplysninger eller betalingsoplysninger. Du har også mulighed for at ændre eller fjerne varer fra din indkøbskurv.

Når du klikker "Bestil", vises en kvittering på din skærm. Fra det tidspunkt er du bundet af aftalen om køb.

Kontakt venligst CPH Kundeservice, hvis du begik en fejl, da du foretog bestillingen - de står klar til at hjælpe dig.

Du modtager en ordrebekræftelse i en email, hvor du også finder butikkens kontaktoplysninger.

Når varen sendes til dig, vil du få en kvittering ved afsendelse. Hvis varen hentes fysisk ved pågældende butik i CPH, vil du få kvitteringen udleveret ved afhentning af dit køb.

6. ADGANG TIL AFTALEN

CPH og butikken opbevarer indgåede aftaler, herunder ordrebekræftelsen, så længe det er nødvendigt af hensyn til butikkens kontraktretlige forpligtelse over for dig eller nødvendigt af hensyn til retlige forpligtelser. Det anbefales, at du ligeledes gemmer disse dokumenter, da de ikke nødvendigvis efterfølgende vil være tilgængelige på CPH Services. Læs venligst mere under "Følg din bestilling og se historik".

Aftalen kan indgås på dansk eller engelsk (se den engelske version HER).

7. TILTAG MOD BEDRAGERI

For at kunne beskytte dig mod bedrageri og opretholde et højt sikkerhedsniveau for online-køb kan CPH gennemføre verifikationstjek. Verifikationstjek kan omfatte de data, som du sender, når du bestiller via CPH Services, herunder din adresse og betalingsoplysninger. Verifikationstjekket vil indbefatte, at du skal indtaste dit 7-cifrede PNR (Passenger Name Record). Såfremt dette er påkrævet, vil du blive orienteret herom i forbindelse med indtastningen af dine oplysninger. 

8. BETALING

Du kan på CPH Services betale med de betalingsmidler, som butikken accepterer.

Du kan se hvilke betalingsmidler, der accepteres, ved at klikke på butikken eller ved "check out" i CPH Services.

Såfremt du køber varer fra flere forskellige butikker, kan du kun anvende de betalingsmidler, som alle af de omfattede butikker accepterer.

8.1.  Betalingsprocedure

Når din vare forlader lageret for at blive leveret, vil din betaling blive trukket på det valgte betalingsmiddel, dog vil din betaling for "Food2Fly varer" blive trukket på det valgte betalingsmiddel, når du ikke længere har mulighed for at fortryde din handel.

Når du foretager køb fra flere butikker via CPH Services i en transaktion, vil betalingstransaktionen blive opdelt efter købet i de enkelte butikker. Dette betyder, at hvis du køber for DKK 500 i den ene butik og DKK 300 i den anden butik, vil der blive foretaget to betalingstransaktioner, og der vil således figurere to betalingsposter på din kontooversigt el.lign.; betalingspost nr. 1 er DKK 500 fra den første butik, og betalingspost nr. 2 er DKK 300 fra den anden butik. Dette gør det nemmere for dig at se, hvad du har brugt pengene på, da køb i forskellige butikker deles op og ikke bliver trukket i én samlet transaktion.

Du kan se navn og kontaktoplysninger på butikken i din digitale kurv før købet og på din ordrebekræftelse og kvittering efter købets gennemførelse.

I forbindelse med at betalingstransaktionen gennemføres, vil dine betalingsoplysninger blive gemt, indtil de enkelte betalingstransaktioner er gået igennem. Dine betalings- og kortoplysninger gemmes hos CPHs PCI (Payment Card Industry - Data Security Standard) certificerede samarbejdspartner ePay. Oplysningerne opbevares derfor i et sikkert PCI certificeret miljø, som lever op til internationale sikkerhedsstandarder, indtil betalingstransaktionerne er gennemført.

Hvis det valgte betalingsmiddel medfører, at du skal betale gebyrer for betalingstransaktionen, vil gebyret blive pålagt hver enkel betalingstransaktion. Dette betyder efter eksemplet ovenfor med 2 betalingsposter, at der vil blive beregnet selvstændige gebyrer to gange efter de enkelte betalingstransaktioner. Du kan altid se de fulde beløb, som vil blive trukket, inden du accepterer købene.

Bemærk, at kortreglerne for dit betalingskort også gælder, når du handler via CPH Services.

I forhold til fortrydelsesret og køberetlige spørgsmål behandles køb fra hver butik hver for sig, også selv om køb fra forskellige butikker finder sted i samme transaktion.

9.  PRISER OG LEVERING

Alle de anførte priser for varer, leveringsomkostninger og andre omkostninger er inklusive skatter, moms og afgifter.

Omkostninger vedrørende levering, fragt eller porto afholdes af dig og lægges til prisen for din bestilling. Leveringsomkostningerne varierer afhængig af ordrens størrelse og eventuelt leveringssted. Omkostningerne oplyses altid, inden du bliver bedt om at klikke "Køb og betal".

9.1. Valuta

Priserne på CPH Services vises i euro, norske kroner og danske kroner, men du betaler altid i danske kroner (DKK). Priser på "Food2Fly varer" vises dog altid i danske kroner.

10. LEVERING

Varer leveres på den leveringsadresse, der angives ved bestillingen, dog kun i Danmark (IKKE Grønland og Færøerne). Der leveres kun til privat- og virksomhedsadresser samt til afhentningsbokse, hvor modtageradressen er tilmeldt hos fragtmanden - ikke til postbokse. Det er fragtmandens nærmere vilkår for levering, som gælder for gennemførelsen af din levering til din afhentningsboks.

Tidspunktet for levering afhænger af leveringsadressen og hvilken fragtmand, der benyttes. Den forventede leveringstid vil fremgå ved "check out" i CPH Services.

Bemærk venligst, at du bærer risikoen for varen efter leveringen. Ser emballagen ud til at være skadet, bør du afvise at modtage varen. Ønsker du at klage over eventuelle fejl og mangler, skal du informere butikken om det. Læs mere under "Mangelfulde varer og forkerte varer".

Bemærk, at hvis du ikke er hjemme på aftalt/oplyst leveringstidspunkt, vil du blive opkrævet ny fragt for genlevering.

10.1. Separate leveringer

Har du handlet i flere butikker, kan du modtage dine varer i flere separate leveringer. Ligeledes kan den enkelte butik foretage separate leveringer. Separate leveringer kan være nødvendige, hvis visse varer er forsinkede eller ikke er på lager på bestillingstidspunktet. Du vil blive informeret om, at din bestilling er undergivet separate leveringer. Du vil ikke blive opkrævet ekstra leveringsomkostninger ved separate leveringer.

10.2. Følg din bestilling og se historik

Har du eller opretter du en CPH Advantage profil, kan du følge din bestilling ved at besøge [indsæt "min brugerkonto/side" el.lign.] og klikke på "se mine bestillinger". Samme sted kan du også se dine tidligere bestillinger og se status på dine nuværende bestillinger. Klik venligst på https://advantage.cph.dk/, hvis du vil vide mere.

Har du ikke en CPH Advantage profil, kan du kontakte butikken for informationer om status for din bestilling. Når du kontakter butikken, skal du oplyse dit ordrenummer.

11.  FORTRYDELSESRET (GÆLDER KUN FORBRUGERE)

Du har ret til at træde tilbage fra et køb uden begrundelse inden for 14 dage efter de gældende regler i forbrugeraftaleloven. Vær opmærksom på, at der er visse varer, hvor der ikke gælder nogen fortrydelsesret f.eks.:

 • Varer, som bliver forringet eller forældet hurtigt. For "Food2Fly varer" har du dog altid ret til at fortryde dit køb frem til en time før det aftalte afhentningstidspunkt.
 • Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.
 • Alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse, og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som butikken ikke har indflydelse på.
 • Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om et køb af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. Køb af varer fra flere forskellige butikker anses ikke som én ordre.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele butikken (se kontaktoplysninger i din ordrebekræftelse og kvittering) din beslutning om at fortryde dit køb i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller email). Du kan benytte nedenstående standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Har du valgt afhentning af varer i butik, og undlader du at hente dine vare inden for den frist, der er fastsat af den enkelte butik, du har handlet med, betragtes din manglende afhentning som udnyttelse af din fortrydelsesret.

11.1. Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer butikken alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som butikken tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor butikken har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Butikken gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Hvis du fortryder en del af købet, får du kun refunderet leveringsomkostninger i den udstrækning, at leveringsomkostningerne var blevet lavere uden levering af den fortrudte del af dit køb, eller du har fortrudt det fulde køb.

Butikken kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil butikken har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne.

Du skal returnere varerne eller aflevere dem til butikken på den angivne fysiske adresse i ordrebekræftelsen og kvitteringen for dit køb uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret butikken om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Det anbefales, at du gemmer postkvitteringen som bevis for, at du har afleveret pakken til posten/transportøren.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

12. MANGELFULDE OG FORKERTE VARER

Købelovens mangelregler finder anvendelse på dit køb, hvilket betyder, at du har visse lovbestemte rettigheder for varens kontraktsmæssighed.

Hvis din vare har en mangel, eller butikken har leveret forkerte varer, bedes du inden for rimelig tid, efter du har opdaget manglen/fejlen, kontakte butikken (se kontaktoplysningerne på din ordrebekræftelse eller kvittering). Kan du allerede konstatere manglen mv. på tidspunktet, hvor transportøren ønsker at foretage levering, bør du nægte at modtage varen.

Når du kontakter butikken, skal du oplyse bestillingsnummeret, eventuelt varenummer, og beskrive, hvad der er galt med varen mv.

Du er ikke ansvarlig for omkostninger forbundet med returneringen af en mangelfuld eller forkert vare.

13.  ANDRE FORHOLD

13.1. Opdatering af CPH Services

CPH og butikken gør sit bedste for at opdatere CPH Services samt sikre, at priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne er korrekte. Stavefejl, udsolgte varer, fejl i priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne kan dog opstå, og nogle gange opdages det, at prisen for en vare er angivet forkert. Der tages derfor forbehold for sådanne fejl, herunder trykfejl og udsolgte varer, idet eventuelle krav i denne anledning dog udelukkende kan rettes mod den butik, som du har handlet med, og derfor er CPH uvedkommende.

13.2.  Force Majeure

Butikken er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende overholdelse af butikkens forpligtelser i henhold til Betingelserne, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som ligger uden for butikkens rimelige kontrol.

13.3.  Aftalens fuldstændighed

Disse Betingelser udgør de fuldstændige vilkår for aftalen mellem dig og butikken.

13.4. Overdragelse

Butikken er berettiget til at overdrage butikkens rettigheder og forpligtelser efter aftalen indgået med dig til tredjemand. Overdragelsen er naturligvis forudsat af, at standarden af den service, du modtager, ikke forringes. Butikken giver dig meddelelse om en eventuel overdragelse. Ved at acceptere disse vilkår samtykker du til en sådan eventuel fremtidig overdragelse. Samtidig accepterer du, at fra det tidspunkt, hvor butikken har givet dig meddelelse om overdragelsen, kan dine rettigheder kun gøres gældende overfor den pågældende tredjemand.

14. PERSONOPLYSNINGER

Butikken og CPH behandler dine personoplysninger fortroligt. Læs persondatapolitikken, som fortæller, hvordan de personoplysninger, som du giver i forbindelse med din brug af CPH Services, bruges. CPH videregiver dine personoplysninger til den butik, hvor du har foretaget en reservation eller et køb.

15. KLAGEADGANG

Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte butikken, hvis du har klager over en vare, som du har købt hos butikken. Du kan finde kontaktoplysningerne på din ordrebekræftelse og din kvittering for købet.

Kan du ikke nå til enighed med butikken, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, hvis du opfylder betingelserne herfor, se mere på www.forbrug.dk.

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Du kan indgive klagen på følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive butikkens email adresse, som oplyst i ordrebekræftelsen og kvitteringen for købet.

Såfremt der ikke kan nås en fælles løsning gennem Center for Klageløsning, har du adgang til at klage til Forbrugerklagenævnet.

Følg linket for at indgive en online klage hos Forbrugerklagenævnet: https://minsag.forbrug.dk/FKVWeb/CheckComplaintStart.aspx

15.1. Lovvalg og værneting

Enhver aftale indgået mellem dig og en butik under anvendelse af disse Betingelser er underlagt dansk ret, hvis dette er muligt efter gældende ret, og enhver tvist, som måtte opstå, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

16. KAMPAGNEKODER

Kampagnekoder der tildeler enten rabat eller ekstra CHP Advantage point gælder udelukkende, når du bestiller for min. 850 kr. i ét samlet køb bestående af varer fra TAX FREE-butikken på onlineshoppen indenfor den aktuelle kampagnes periode. Kampagnekoderne kan kun bruges én gang pr. kunde og kan ikke kombineres med andre kampagner, koder o.l. og gælder ikke på bestillinger til lufthavnens øvrige butikker.

- 0 -

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

- Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og emailadresse]:

- Jeg/vi ___________ meddeler herved, at jeg/vi ___________ ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores ___________ købsaftale om følgende varer ___________

- Bestilt den ___________/modtaget den ___________

- Forbrugerens navn ___________

- Forbrugerens adresse ___________

- Forbrugerens underskrift ___________ (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato ___________

 

Er du helt sikker på, at du vil annullere denne ordre?

Du skal huske at oprette en ordre på ny, hvis du ønsker at genskabe ordren.

Nej, annullér ikke Ja, annuller min ordre